ุุุ - Discord Server

About server ุุุ english

ID: 514971159432003595 | Owner: d3sTroY3R#6637
Next like in:
The time is displayed relative to you.
Likes:
0
Online:
Online 5 Total Members 5 All 20 Total Members 20
In voice:
In voice 0 Total Members 0
Optional:
ุุุ - Discord Server

Server Description

Witaj!

Serwer został utworzony z myślą o użytkownikach. Wszystko zostało dobrze spersonalizowane. Publiczność serwera jest miła i pomocna. Posiadamy aktywny główny chat tekstowy.

Zapraszamy!

Server Statistics

Last 5 Likes

Scroll To Top